Autoškola FREE - animované trojrozmerné križovatky (Three.js)

Majte zapnutý prosím Javascript a Cookies v prehliadači, inak program nefunguje! Prehliadač by mal byť Firefox s WebGL(:Firefox 34 a vyšší:)

DOMOV - hlavná stránka http://www.autoskola-free.szm.sk
Animovaná 3D križovatka #1 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #2 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #3 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #4 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #5 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #6 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #7 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #8 (spusti)
Animovaná 3D križovatka #9 (spusti)


[Testované na internetovom prehliadači Firefox 34 a vyšší.]